Modernizacja kompleksu sportowego „Polonia”

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy ogłosiło konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej i urbanistycznej modernizacji kompleksu sportowego „Polonia” przy ulicy Konwiktorskiej 6 w Warszawie. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla przedsięwzięcia (budowy) Ośrodka Polonia. Obiekt powinien wyróżniać się walorami przestrzennymi, architektonicznymi i funkcjonalno-użytkowymi, przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych.

Ważne terminy:

Zadawanie pytań dotyczących składania Wniosków: do 29 listopada 2018

Składanie wniosków: do 21 grudnia 2018

Szczegóły i regulamin: http://architektura.um.warszawa.pl/konkurspolonia?fbclid=IwAR3lAAa0It_d9Dtbeu7gOfhGbuqXr3tK93QJHOc_scL_HENaWMwmSKbpDz0


Nagrody

Nagrody pieniężne w wysokości:

  • I nagroda: 100 000 zł (oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki)
  • II nagroda: 50 000 zł
  • III nagroda: 25 000 zł.

oraz pula do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości 25 000 z