Mój wymarzony mebel

WTD razem z Kołem Naukowym Meblarstwa zapraszają wszystkie dzieci z klas IV-VI do wzięcia udziału w konkursie „Mój wymarzony mebel”.  Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci na przedmioty wokół nich, na ich funkcjonalność oraz estetykę.
Głównym zadaniem konkursu jest przedstawienie dziecięcej wizji dowolnego mebla, które w sposób nowatorski będzie realizować fantazje i  potrzeby dzieci.

Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A3, technika dowolna.
Każdy uczestnik może zgłosić do trzech prac konkursowych.
Prace należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (oryginał) do 31.05.2017  na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Technologii Drewna
ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
Budynek nr 34, Izabela Niziałek pok. nr 2/24B
z dopiskiem: konkurs „Mój wymarzony mebel”

Nagrody

Bony na zakupy w sklepie Miretto oraz ciekawe nagrody rzeczowe