Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie – konkurs malarski

Wydział Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu ogłosił dziewiątą edycję konkursu malarskiego o Nagrodę Artystyczną UAP. 

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie studenci kierunku Malarstwo studiów licencjackich i magisterskich, na państwowych wyższych uczelniach w Polsce, a także absolwenci tych uczelni, którzy ukończyli studia licencjackie bądź magisterskie na kierunku Malarstwo w okresie nie dłuższym niż dwa lata, licząc od roku ogłoszenia bieżącej edycji konkursu (2019), czyli 2018 i 2017.

Na konkurs są przyjmowane obrazy stworzone w różnych technikach malarskich, powstałe w roku poprzedzającym ogłoszenie bieżącej edycji konkursu, w roku ogłoszenia konkursu i w roku jego rozstrzygnięcia, czyli 2018, 2019 i 2020.

Regulamin: http://nowyobraz.uap.edu.pl/regulamin/


Nagrody

Główna nagroda (Nagroda Artystyczna UAP): 10 000 PLN

Wystawa indywidualna  

Wyróżnienia