Obraz miejski – konkurs na prace w przestrzeni publicznej

Galeria Labirynt zaprasza do udziału w konkursie pt. Obraz miejski. Jego efektem będzie wystawa dzieł eksponowanych na billboardach reklamowych. Konkurs skierowany jest do artystów oraz studentów uczelni artystycznych. Termin składania zgłoszeń upływa 10 listopada 2014.

Można zgłosić maksymalnie 3 projekty, wykonane w dowolnej technice. Zwycięskie prace będą eksponowane na billboardach w przestrzeni otwartej Lublina w grudniu 2014 roku. Autorzy wybranych prac otrzymają honorarium autorskie w wysokości 800 zł.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować projekt pracy o wymiarach: 504 cm x 238 cm, orientacja pozioma, rozdzielczość 60-100 dpi , CMYK, kolor czarny o składowych 50-50-50-100, fonty zamienione na wektory. Plik w formacie: tiff z kompresją LZW, eps, jpg (bez kompresji-max quality).

Zgłoszenie powinno zawierać:
– wglądówkę pracy o wymiarach 50,4 cm x 23,8 cm, orientacja pozioma, rozdzielczość 72 dpi , CMYK, jpg lub pdf. Plik powinien być opisany imieniem i nazwiskiem autora. Prosimy nie przesyłać plików przeznaczonych do druku. O przysłanie takich plików zostaną poproszeni artyści, których prace zostaną wybrane do udziału w wystawie,
– wypełnioną kartę zgłoszenia (do pobrania tutaj).

Zgłoszenie należy przesłać do 10.11.2014 na adres e-mail: obrazmiejski@labirynt.com.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20.11.2014 na stronie internetowej Galerii Labirynt: www.labirynt.com.

– – – – –

Galeria Labirynt
ul. ks. J. Popiełuszki 5, Lublin
tel. 81 466 59 20 / e-mail: galeria@labirynt.com
www.labirynt.com


Nagrody

Autorzy wybranych prac otrzymają honorarium autorskie w wysokości 800 zł.