Odra – Rzeka Pozytywnej Energii. Konkurs na plakat naukowy

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął rezolucję ustanawiającą rok 2018 Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii. Jednym z kilku wydarzeń odbywających się w ramach obchodów Roku Odry jest konkurs na plakat naukowy, współorganizowany przez Bibliotekę Śląską w Katowicach.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych działających na terenie województwa śląskiego, publicznych, jak i niepublicznych. Konkurs jest rozstrzygany w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe. Szkoła może dokonać maksymalnie dwóch zgłoszeń.

Praca konkursowa polega na przygotowaniu posteru (plakatu naukowego) o tematyce nawiązującej do rzeki Odry.
Celem przedsięwzięcia jest promocja potencjału kulturowego i gospodarczego Odry i jej dorzecza wśród mieszkańców województwa.

Termin nadsyłania prac:
do 15 czerwca 2018

Regulamin konkursu:
http://odra2018.slaskie.pl/content/konkurs-posterowy

Kontakt:
Dział Promocji Biblioteki Śląskiej
tel.: 32 20 83 739
e-mail: promocja@bs.katowice.pl


Nagrody

w każdej kategorii (szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe) nagrody rzeczowe o wartości:
I miejsce — 7 000 zł
II miejsce — 5 000 zł
III miejsce — 3 000 zł
wyróżnienie — 1 000 zł