Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Bocian biały”

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Drozdowo, zaprasza fotografów przyrody do konkursu, którego celem jest uwiecznienie na zdjęciach bociana białego w różnych sytuacjach z jego kilkumiesięcznego pobytu w Polsce, a przez to poznanie jego zachowań i trybu życia.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych Polski Wschodniej”, dofinansowanego przez Unię Europejską oraz niemiecką fundację Vogelschutz-Komitee e.V.

Konkurs jest ogólnopolski i ma charakter otwarty.

Regulamin: http://www.lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/767668e91bdc94d/ogolnopolski-konkurs-fotograficzny-pt-bocian-bialy.html


Nagrody

Nagrody rzeczowe + wystawa pokonkursowa