Ogólnopolski Konkurs Plastyczny POWIDOKI 2020 „Wszystko Tańczy”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla młodzieży zainteresowanej sztuką współczesną.

Przedmiotem naszego zainteresowania będzie taniec, ruch. Jak ruch pobudza Waszą wyobraźnię? Jak uchwycić to co działa pod wpływem grawitacji, emocji, muzyki? Pod wpływem fal dźwiękowych, cieplnych, elektrycznych.
Zbadajcie ruch w makro lub mikroskali. Stwórzcie kreatywny obraz Waszych przemyśleń i obserwacji, doświadczeń i wyobrażeń.

Organizatorem konkursu są: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu wraz z Młodym Uniwersytetem Artystycznym oraz Młodym Teatrem Ruchu. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do uczniów w wieku 14-19 lat.

Zadaniem konkursowym jest przyjrzenie się pojęciom tańca i ruchu i stworzenie pracy będącej refleksją na ten temat.

Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach:

1)  szkoły artystyczne,

2)  pozostałe typy szkół.

Regulamin: https://mdk2.pl/images/regulaminy/2019_2020/Powidoki_regulamin_konkursu_karta_zgloszenia_25_11_2019.pdf


Nagrody

Nagrody rzeczowe

Wystawa pokonkursowa