Ogólnopolski Konkurs Poezji „Merry Christmas 2021”

Organizatorem konkursu jest Grupa Literacka „Forum Literackie 24/7” działająca przy Stowarzyszeniu zwykłym Ir A Artemente w Warszawie.

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Na konkurs można przesłać teksty literackie w tym wiersze, utwory i poematy o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. Każdy uczestnik może przesłać od 3 do 5 utworów literackich. Teksty nie mogą być publikowane, udostępniane ani nagradzane w innych konkursach.

Regulamin: https://iraartementeeu.wordpress.com/aktualnosci/


Nagrody

Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w antologii