Ogólnopolskie Biennale Płaskorzeźby i Reliefu Dzieci i Młodzieży

Organizatorem konkursu jest: Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego w Katowicach.

Przedmiotem jest relief lub płaskorzeźba nieprzekraczająca w żadnym ze swoich wymiarów – (szerokość, głębokość, wysokość) 30 cm. Konkurs ma formę otwartą, prace powinny być wykonane w tematyce dowolnej.

Zgłoszone prace mogą być wykonane w dowolnych technikach i materiałach rzeźbiarskich (drewno, ceramika, gips, masa solna, kamień, styrodur, żywica, szkło czy techniki mieszane) pod warunkiem, że powierzchnia prac nie podlega uszkodzeniu lub zniszczeniu pod wpływem dotyku , pocierania czy pod wpływem wody. Dotyczy to również barwienia powierzchni pracy.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 6 – 12 lat i 13 – 18 lat. Wykonawcy prac mogą zgłosić jedno dzieło (placówki mogą zgłosić po jednym dziele jednego autora).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w jego regulaminie, oraz na stronie: http://pm.katowice.pl/rzezba/2022/01/12/1-ogolnopolskie-biennale-plaskorzezby-i-reliefu-dzieci-i-mlodziezy-2022/


Nagrody

W regulaminie