OKFA 2020 – Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych

Do udziału w Konkursie można zgłaszać filmy zrealizowane w dowolnej technice jako pliki multimedialne w formatach: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (H.264, H.265), WMV, AVI, MOV o maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080.

Kategorie konkursowe:

  • film niezależny (produkcje zrealizowane przez twórców profesjonalnych),
  • film amatorski (produkcje zrealizowane przez twórców nieposiadających kierunkowego wykształcenia),
  • film studencki (produkcje zrealizowane przez studentów szkół filmowych i innych uczelni artystycznych bez względu na stopień udziału uczelni w realizacji zgłaszanej produkcji).

Organizatorzy nie narzucają autorom żadnych ograniczeń tematycznych i gatunkowych. Czas projekcji filmów zgłoszonych do Konkursu nie może przekroczyć 30 minut. 

Do OKFA nie zostaną dopuszczone filmy zrealizowane przed 2018 rokiem.

Regulamin: http://okfa.ckis.konin.pl/regulamin/


Nagrody

Grand Prix: 5 000 PLN

Nagrody

Wyróżnienia