OPEN CALL: Relacje Online

Mazowiecki Instytut Kultury zaprasza twórców i twórczynie do udziału w OPEN CALLU RELACJE ONLINE. Nabór jest kierowany do osób pełnoletnich, zainteresowanych sztuką interaktywną, dla których ważnym element praktyki artystycznej jest budowanie relacji. Projekt koncentruje się wokół trzech wzajemnie uzupełniających się haseł: RELACJA | KOMUNIKACJA | EMPATIA

Rozwinięcie tych problemów pozostawiamy twórcom, tak aby mogli poprzez swoją wypowiedź artystyczną pokazać nam swój punkt widzenia. W wyniku naboru zostanie wybrany projekt artystyczny do realizacji na 2021 rok. Zapraszamy do zgłaszania koncepcji wirtualnego, interaktywnego projektu artystycznego!

Organizatorzy zapraszają wszystkich twórców posługujących się technologią nowych mediów.

OPEN CALL jest adresowany do pojedynczych twórców lub grup złożonych maksymalnie z 3 osób. Wszyscy uczestnicy, indywidualni i grupowi, muszą studiować, pracować lub tworzyć w Polsce i być urodzonymi przed 1 listopada 2002 roku.

Strona MIK: https://www.mik.waw.pl/festiwal-sztuk-wizualnych-relacje-2020/


Nagrody

8 000 PLN