[OPEN CALL] // Wojna polsko-polska // Sztuka na Giełdzie

Sztuka na giełdzie IV: Wojna polsko-polska

Świat jaki znamy, zmienia się na naszych oczach. Niemal codziennie media podają informacje o nowych konfliktach na tle etnicznym, narodowym czy światopoglądowym. I choć nie dotyczącą one bezpośrednio Polski, widmo wojny, jawi się coraz wyraźniej… Czy jednak kolejna światowa wojna jest realnym zagrożeniem? A może o wiele poważniejsze są codzienne, „polsko-polskie” konflikty? 

W tej edycji projektu „Sztuka na giełdzie” chcemy poruszyć temat problemów współczesnej Polski, zarówno w kontekście politycznym, wyznaniowym czy kulturowym, jak i w codziennych – sąsiedzkich relacjach. Niemniej istotne jest wewnętrzne rozdarcie Polaków – osobisty stosunek do kraju, w którym się urodziło i przyszło żyć – ze wszystkimi konsekwencjami. Planowana akcja na największej giełdzie rolno-spożywczej we Wschodniej Polsce za pomocą serii realizacji z pogranicza instalacji, happeningu i site-specific, skupi jak w soczewce najistotniejsze kwestie dotyczące szeroko rozumianego tematu „wojny polsko-polskiej”. Artyści wybrani do realizacji zostaną poproszeni o zaprojektowanie i wykonanie prac, które ukazując konkretne zagadnienia, będą jednocześnie wspólnie stanowić pewną całość – obraz napięć w Polsce.

///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\

OPEN CALL 2015:

Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie “Rewiry” zaprasza do zgłaszania swoich pomysłów do akcji: Sztuka na Giełdzie edycja czwarta – „Wojna polsko-polska”.

Oczekujemy projektów instalacji, realizacji typu site-specific oraz pokrewnych, ukazujących lub komentujących szeroko rozumiany temat: „wojny polsko-polskiej”

Akcja odbędzie się 13 września 2015 roku na największej lubelskiej giełdzie rolno-spożywczej w Elizówce i poprzedzona będzie adekwatnie wymaganym czasem przygotowań.

///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\

KONKURS PROJEKTÓW:

Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry” zaprasza do zgłaszania swoich pomysłów na stoiska, prace, obiekty, happeningi, interwencje, etc., które w sposób twórczy odwołają się do powyższej tematyki. Nie obowiązują żadne ograniczenia gatunkowe, co oznacza, że mogą się zgłaszać artyści poruszający się w dowolnych obszarach działalności artystycznej. Akcja odbędzie się 13 września 2015 roku w Lublinie i poprzedzona będzie adekwatnie wymaganym czasem przygotowań.

///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\

ZASADY:

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Opis projektu – do dwóch kartek A4.
Szkice/wizualizacje pomysłu – mile widziane.
2. Informacje o autorze/autorach – mogą zawierać linki do stron, portfolio, wcześniejszych realizacji etc.
3. Rider techniczny – jaki sprzęt wymagany jest do realizacji pomysłu oraz ewentualne wymagania co do aranżacji przestrzeni.
4. Kosztorys realizacji pomysłu: materiały – z zastrzeżeniem, że koszty realizacji pomysłu nie mogą przekroczyć 2000 PLN brutto.
5. Kontakt do zgłaszającego: email + nr telefonu.

Uwaga! Prosimy o zawarcie wszystkich powyższych informacji (z wyjątkiem zdjęć, szkiców i wizualizacji) w jednym pliku tekstowym w formacie .doc, .txt lub .odt.

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane najciekawsze i najpełniej wpisujące się w założenia ideowe projekty. Ich autorzy zostaną zaproszeni do ich realizacji na giełdzie 13 września 2015 roku oraz otrzymają honoraria.

• Zgłoszenia zostaną wybrane na podstawie następujących kryteriów:
– merytoryczna spójność z tematyką;
– oryginalność, kreatywność;
– stopień społecznego zaangażowania projektu i jego krytyczny i/lub komentujący charakter;
– koszt realizacji.

• Przewidujemy wynagrodzenie dla autorów prac.
• Zgłoszenie pomysłu na pracę nie jest jednoznaczne z jej realizacją w ramach akcji.
• Prosimy o przesłanie zgłoszenia najpóźniej do 15 sierpnia 2015 roku wyłącznie na adres e-mailowy: rewiry.lublin@gmail.com Maila ze zgłoszeniem prosimy zatytułować w następujący sposób: „SNG / Wojna polsko-polska / tytuł projektu”.
Prace przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
• Przesłane materiały nie będą zwracane.
• Zgłaszający może zaproponować jeden lub kilka pomysłów.
• O wynikach autorzy nadesłanych pomysłów zostaną indywidualnie powiadomieni drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu.
• Autorzy wybranych pomysłów otrzymają honoraria na podstawie umów zawartych z Centrum Kultury w Lublinie, organizatorem konkursu. Umowy będą negocjowane indywidualnie.
• Odmowa podpisania umowy oznacza rezygnację autora wybranego pomysłu z jego realizacji w ramach akcji.
• Żaden ze zgłoszonych pomysłów nie zostanie wykorzystany bez zgody autora.

Liczymy na maksymalną interaktywność proponowanych realizacji wchodzących w dialog z odbiorcą i zachęcających do współuczestnictwa. Z pewnością jest to wyzwanie, biorąc pod uwagę charakter miejsca oraz osób, które giełdę odwiedzają. Wyzwanie, które postanowiliśmy podjąć: jak za pomocą artystycznych zabiegów mówić o sprawach ważnych i trudnych zarazem w sposób interesujący, intrygujący i przystępny dla przeciętnego, hipotetycznie niezorientowanego na sztukę odbiorcy.
Giełda – to organizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkania handlowe, na których sprzedawane są ściśle określone towary po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. Transakcje na giełdach zawierane są zgodnie z obowiązującym regulaminem, między członkami giełdy pośredniczącymi w zawieraniu transakcji.

///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\

GIEŁDA:

Giełdy to miejsca specyficzne, w których można kupić niemalże wszystko: od nasion i skarpet po ogromne maszyny rolnicze i auta. Z socjologicznego punktu widzenia jest to również miejsce spotkania mieszkańców wsi i miasta, obcokrajowców i Polaków. Wydaje się jednak, że wspólnym mianownikiem zdecydowanej większości ludzi odwiedzających tego typu miejsca i poszukujących towarów po wyjątkowo okazyjnych cenach jest stosunkowo średni status majątkowy oraz niskie zorientowanie na kulturę wysoką i sztukę.

///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\

PRACOWNIA SZTUKI ZAANGAŻOWANEJ „REWIRY”:

Podstawowym założeniem pracowni “Rewiry” jest przekonanie, że kultura i sztuka mogą stać się mechanizmem zmiany społecznej i realnie wpływać na życie mieszkańców miasta. Artyści są proszeni o wykonanie pracy poruszającej problemy występujące w miejscu ich pobytu. Tworzą, na ile jest to możliwe, wspólnie z mieszkańcami danego obszaru. Istotą podejścia jest aktywizacja dotąd marginalizowanej grupy społecznej, potraktowanie jej jako równorzędnego partnera. Jest to zupełnie inna perspektywa od tej, jaka dotychczas przyświecała tego typu działaniom. Zazwyczaj jedynym rezultatem pracy artysty było tworzenie dzieła komentującego dany problem, funkcjonującego w oderwaniu od kontekstu społecznego, często schowanego za ścianami galerii bez możliwości szerszego oddziaływania.

///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\

KONTAKT:

Anna Bakiera
tel. 783367819
e-mail: rewiry.lublin@gmail.com

Więcej na stronie https://www.facebook.com/events/701521073285573/


Nagrody

Autorzy wybranych pomysłów otrzymają honoraria na podstawie umów zawartych z Centrum Kultury w Lublinie, organizatorem konkursu. Umowy będą negocjowane indywidualnie.