Opracowanie koncepcji graficznej materiałów promocyjnych Filharmonii Narodowej

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji graficznej wizualizacji wybranych materiałów promocyjno– reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz wyłonienie Uczestnika, któremu Organizator zleci opracowanie pozostałych materiałów promocyjno – reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz świadczenie usług graficznych przygotowania do druku.

Konkurs jest przeprowadzony w dwóch etapach:

Etap 1 – Organizator oceni nadsyłane przez Uczestników Portfolio;

Etap 2 – Organizator oceni Prace Konkursowe nadesłane przez Uczestników zaproszonych do złożenia Pracy Konkursowej.

Regulamin: http://filharmonia.pl/upload/browser/promocja/Regulamin_konkursu_20190214_final.pdf?fbclid=IwAR0pc0nyMqUhEs7FOuNoVm-h1uL9FNPqYTl2Df5-UUylct0weQ_yt3i2V6w


Nagrody

Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie do negocjacji i zawarcie Umowy Ramowej.