Pamiątka regionu Warmii i Mazur

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”.

Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu, a także jego dziedzictwa kulturowego.

Przedmiotami mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego.

Regulamin konkursu: https://www.warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/programy-i-projekty/pamiatka-regionu-warmii-i-mazur


Nagrody

I Nagroda: 5 000 PLN

II Nagroda: 3 000 PLN

III Nagroda: 2 000 PLN