„Pamięć „W” kadrze” – konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny Muzeum Powstania Warszawskiego, „Pamięć „W” kadrze”. Projekt ten stanowi jedno z oficjalnych wydarzeń tegorocznych obchodów 79. rocznicy Powstania Warszawskiego. 

Uczestnicy konkursu mogą uchwycić swoimi aparatami lub smartfonami obchody organizowane w dowolnym miejscu na świecie. Oficjalne uroczystości, koncerty, akcje społeczne – tematem zgłaszanych prac może być wszystko, co dotyczy upamiętnienia Powstania Warszawskiego. 

Zdjęcia konkursowe będzie można nadsyłać w dwóch kategoriach:

  • zdjęcie pojedyncze
  • fotoreportaż 

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać w okresie od 21 lipca do 7 sierpnia 2023.

Więcej informacji konkursowych na stronie www.1944.pl 


Nagrody

Grand Prix: 10 000 PLN
Pierwsze miejsce: voucher o wartości 5 000 PLN na zakup produktów Canon
Drugie miejsce: voucher o wartości 3 000 PLN na zakup produktów Canon
Trzecie miejsce: voucher o wartości 1 500 PLN