Park Sztuki 2023

Organizatorem 14. edycji konkursu na działanie artystyczne w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej jest Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej.

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów, które zostaną zrealizowane i zaprezentowane podczas 14. edycji Parku Sztuki odbywającego się w dniach 16-17-18 czerwca 2023 w Parku Radziwiłłowskim. Projekty dotyczyć będą realizacji form przestrzennych zdefiniowanych jako „obiekt” „instalacja” lub „performance”.

Do konkursu mogą przystąpić absolwenci i studenci wyższych szkół artystycznych. Projekt należy sporządzić w formie graficznej (szkice, rysunki, zdjęcia, opis). Powinien zawierać dokładną specyfikację techniczną i opis problematyki jakiej dotyczy.

Strona, regulamin: https://gp.bck24.pl/park-sztuki-2023/


Nagrody

Honorarium w kategoriach: artysta profesjonalny oraz student