Pigmalion Fantastyki – konkurs literacki

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie ogłasza XI Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne PIGMALION FANTASTYKI. Celem konkursu jest propagowanie twórczości fantastycznej poprzez nagradzanie jej twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom. 

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

  • kat. I do 17 lat,
  • kat. II od 18 lat.

Do konkursu przyjmowane są prace przesłane drogą mailową:

  • dotyczące zagadnień związanych z szeroko rozumianą fantastyką – fantasy, science fictioni horror, z własnym oryginalnym światem przedstawionym,
  • pisane prozą,
  • zawierające max 25 000 znaków ze spacjami,
  • plik w formacie doc, rtf lub txt
  • napisane w języku polskim,
  • dotąd niepublikowane.

Regulamin: https://www.moksir.chrzanow.pl/files/konkurs_literacki_pigmalion_fantastyki_2019__regulamin.pdf?fbclid=IwAR26Hvjc3GsqcIOVg9dHSgrKIK9yItY2m2TuTxZyyvP1-cdVHpSaCmK4j0g


Nagrody

W każdej kategorii:

I MIEJSCE: 500 PLN i nagrody rzeczowe,
II MIEJSCE: 350 PLN i nagrody rzeczowe,
III MIEJSCE: 200 PLN i nagrody rzeczowe.