Konkurs na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin ogłasza zadanie konkursowe polegające na opracowaniu projektu zagospodarowania Placu Orła Białego w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką.

Celem konkursu jest:
• uzyskanie spójnej koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania całego terenu stanowiącego otoczenie Placu Orła Białego,
• uzyskanie spójnej koncepcji urbanistycznej obszaru związanego z Placem Orła Białego,
• uzyskanie spójnej koncepcji architektonicznej zabudowy obszaru związanego z Placem Orła Białego,
• uzyskanie spójnej koncepcji komunikacyjnej obszaru związanego z Placem Orła Białego.

Terminy:
wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 14 września 2018, do godz. 15:00
składanie prac konkursowych – do 14 stycznia 2019, do godz. 15:00

Regulamin, informacje, materiały:
www.szczecin.pl/konkursy


Nagrody

I nagroda – 30 000 zł brutto + umowa na opracowanie dokumentacji projektowej
II nagroda – 15 000 zł brutto
III nagroda – 10 000 zł brutto
trzy wyróżnienia po 5 000 zł brutto