Polszczyzna wobec członkostwa Polski w UE – konkurs NCK

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło ogólnopolski konkurs „Polszczyzna wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej” organizowany w ramach kampanii „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Jego celem jest zwrócenie uwagi na sytuację polszczyzny po wejściu Polski do UE.

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy na jeden z poniższych tematów:

  1.  „Rola i znaczenie języka polskiego w Unii Europejskiej”
  2.  „Polszczyzna wobec globalizacji”
  3.  „Czym jest puryzm językowy dzisiaj? Czy warto być purystą?”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów do 26. roku życia.

Regulamin: https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/aktualnosci/konkurs-polszczyzna-wobec-czlonkostwa-polski-w-ue


Nagrody

Nagroda główna: 2 000 PLN w każdej kategorii

Wyróżnienie: 1 000 PLN w każdej kategorii