„Pozytywne Społeczeństwo” – konkurs filmowy

Fundacja Action Life zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu „Pozytywne Społeczeństwo”.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło „Zostańmy w kontakcie”!

Zadanie konkursowe polega na nagraniu trwającego od 1 do 5 minut filmu, dotyczącego profilaktyki przemocy, agresji, przestępczości i uzależnień. Mogą go zgłaszać zespoły od 2 do 5 osób, złożone z młodzieży w wieku 14-18 lat. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestników konkursu i powstać przy zachowaniu obowiązujących zasad epidemicznych.

Film może być opracowany w różnej formie i wykorzystywać różne środki wyrazu (dokument, reportaż, fabuła, animacja, reklama).

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: https://www.pozytywnespoleczenstwo.pl


Nagrody

Nagrody rzeczowe