PROJEKT I REALIZACJA MURALU DLA WARSZAWSKIEGO ZOO

Warszawskie ZOO zaprasza do udziału w konkursie na projekt i wykonanie muralu. Przedsięwzięcie ma na celu upiększenie 200-metrowego, brzydkiego, szarego muru, aby przypominał o kolorowym ZOO i uatrakcyjniał widok dzielnicy Praga Północ.

Pomysł muralu dla ZOO jako aranżacji muru wzdłuż ul. S. Starzyńskiego został zgłoszony jako projekt do budżetu partycypacyjnego w roku 2017 i przeszedł do fazy realizacji w roku 2018.

Idea muralu dla ZOO przewiduje wykorzystanie długiej na ponad 200 metrów i wysokiej na około 2,5 m powierzchni muru do wykonania muralu (mile widziany 3D) związanego z ogrodem zoologicznym, ale też ściśle połączonego z Warszawą i jej losami. Mogą być na nim wymalowane egzotyczne zwierzęta, które dzieci będą rozpoznawać jadąc autobusem, może prezentować wizerunek Pałacu Kultury czy innego symbolu Warszawy lub przybrać postać zabawnego komiksu. Może także nawiązywać do wojennej historii Warszawskiego ZOO. Mur można wykorzystać jako przestrzeń artystyczną i edukacyjną.

Konkurs a charakter otwarty a jego uczestnikami mogą być osoby powyżej 18 roku życia (nieprowadzące działalności gospodarczej), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane indywidualnie lub zespołowo.

Termin składania prac:
do 22 kwietnia 2018

Regulamin i informacje:
http://zoo.waw.pl/aktualnosci/informacje/284-mural-dla-zoo-przedluzamy-termin-przyjmowania-prac.html


Kontakt:

e-mail: sekretariat@zoo.waw.pl


Nagrody

5 000 zł brutto za projekt muralu

wykonanie muralu na podstawie zwycięskiego projektu będzie przedmiotem odrębnej umowy

organizator zapewnia środki w wysokości 45 000 zł brutto na wykonanie muralu, w tym zakup farb, materiałów potrzebnych do realizacji oraz przygotowanie powierzchni pod mural