„Przekraczając mury. Sztuka wychodzi na miasto” – konkurs na mural

II edycja konkursu mającego wyłonić najciekawszy projekt muralu wielkopowierzchniowego o tematyce nawiązującej do historii miasta Przemyśla, jego mieszkańców, tradycyjnych zawodów i rzemiosł, historycznej zabudowy miasta, zwłaszcza tej, która uległa zniszczeniu na skutek działań wojennych.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Strona konkursowa: https://mnzp.pl/przekraczajac-mury-sztuka-wychodzi-na-miasto-ii-edycja-konkursu/


Nagrody

I miejsce: 5 000 PLN
II miejsce: 3 000 PLN
III miejsce: 2 000 PLN