PRZESTRZEŃ WSPÓLNA JEST WARTOŚCIĄ – konkurs Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłasza interdyscyplinarny konkurs o Nagrodę NIAiU na najlepsze prace magisterskie na temat wartości przestrzeni wspólnej. Celem konkursu jest promocja dobrych merytorycznie prac magisterskich oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych, publicznych oraz budynków użyteczności publicznej w swoich pracach dyplomowych. Nagroda przyznana zostanie w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

W kategorii „Projekt” oceniane będą projekty dyplomowe z zakresu architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, grafiki, architektury krajobrazu, wnętrz i konserwacji dotyczące przestrzeni publicznych i budynków użyteczności publicznej lub ich zespołów.

W części teoretycznej nagrodzone zostaną rozprawy magisterskie dotyczące historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, społecznych, badań socjologicznych i antropologicznych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania
i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych. W kategorii „Teoria” nie ograniczamy dyscyplin naukowych, kierunków studiów ani wydziałów, na których przygotowywane były prace.

Termin zgłaszania prac upływa 19 listopada 2018 roku. Więcej informacji o konkursie: http://niaiu.pl/nagroda-niaiu/. Odpowiedzi na dodatkowe pytania Kacper Kępiński: k.kepinski@niaiu.pl, tel.: 22 522 65 36.


Nagrody

Nagroda główna w każdej kategorii: 5 000 PLN

Wyróżnienia: 2 500 PLN