Przestrzenie 2018 – pierwsza edycja konkursu

Pierwsza edycja konkursu skierowanego do studentów wyższych uczelni artystycznych, a także studentów wydziałów i kierunków artystycznych wyższych uczelni oraz absolwentów tych szkół, którzy uzyskali dyplom w roku 2018.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice, odnoszącą się do całego tematu, bądź jednego z jego członów: „Przestrzeń osobista, prywatna, społeczna”. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, jakość artystyczna projektu oraz oryginalność.

Regulamin konkursu: https://start.com.pl/sites/default/files/przestrzenie_2018_1.0.pdf


Nagrody

Nagroda główna: 1 000 PLN