Racibórz prozą zaczarowany „Wolność-kocham i rozumiem”

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu oraz Miasto Racibórz zapraszają do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Racibórz prozą zaczarowany”. Tym razem zakwalifikowane zostaną prace pisane prozą (nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 stron znormalizowanego maszynopisu), nawiązujące do tematu „Wolność-kocham i rozumiem” z Raciborzem w tle.

Konkurs jest otwarty i skierowany do uczniów szkół średnich i osób dorosłych.

Regulamin: https://www.biblrac.pl/files/regulamin__konkursu__literackiego_1433242715_1559115803.pdf


Nagrody

I miejsce: 1 000 PLN

II miejsce: 600 PLN

III miejsce: 400 PLN