ReKREACJE – konkurs na animację, gif, collage

Animacje, gify, collage – na te prace czekają organizatorzy konkursu Rekreacje, który ma promować ponowne wykorzystanie cyfrowych zasobów pozyskanych podczas digitalizacji. Regionalna Pracownia Digitalizacji zachęca dzieci i młodzież do kreatywnej zabawy, wykorzystującej zabytki ze strony cyfrowewm.pl.

– Celem naszej Pracowni jest działanie na rzecz udostępniania dziedzictwa kulturowego, stąd pomysł na konkurs. Zależało nam na popularyzacji wykorzystywania nowych mediów i technologii wśród dzieci i młodzieży oraz idei przetwarzania i ponownego wykorzystania cyfrowych wersji zabytków.

Tematem konkursu jest przygotowanie animacji, gifa lub collagu, wykorzystującego cyfrowe zasoby Regionalnej Pracowni Digitalizacji, a uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych od 12 roku życia.

Każdy Uczestnik może zgłosić do 3 prac konkursowych, które mają mieć postać animacji, gifu lub collagu zdjęć. Prace mogą być wykonane dowolną techniką animacji w wybranym graficznym programie komputerowym, ale muszą bazować na cyfrowych zasobach Regionalnej Pracowni Digitalizacji, dostępnych na stronie cyfrowewm.pl.

Organizatorem jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są pod linkiem: http://public.swiatowid.elblag.pl/RPD/Konkurs_ReKREACJE/


Nagrody

Nagrody rzeczowe