KONKURS FOTOGRAFICZNY „RODZINA – DRUŻYNA W NIEPODLEGŁEJ”

W ramach obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zaprasza młodzież z całej Polski do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Rodzina – drużyna w niepodległej”.

W konkursie może wziąć udział młodzież w wieku 12-18 lat – uczniowie szkół podstawowych (klasy VI – VIII), gimnazjalnych i średnich (od wszystkich osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na Karcie zgłoszenia).

Celem konkursu jest zachęcenie młodych, początkujących fotografów i fotoreporterów do zaprezentowania portretów rodzin, które wspólnie i ponad podziałami aktywnie wypoczywają i uprawiają sport – przy tym świetnie się bawiąc. Ideą wydarzenia jest ukazanie rodziny żyjącej w Polsce, w wolnym kraju, którą jednoczy aktywny wypoczynek i wspólne uprawianie sportu.

Zdjęcia można przesyłać pocztą lub składać osobiście w sekretariacie muzeum.

Termin nadsyłania prac:
do 30 września 2018

Regulamin i informacje:
https://www.muzeumsportu.waw.pl/edukacja/sport-w-niepodleglej#rodzina


Nagrody

I nagroda – tablet graficzny
II nagroda – tablet multimedialny
III nagroda – książka poradnik fotografii
trzy wyróżnienia