Konkurs Rzemieślnik+Student

#RzemiosłoNoweRozdanie to projekt realizowany przez Fundację Wałbrzych 2000 na zlecenie Województwa Dolnośląskiego. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju rzemiosła dolnośląskiego, w szczególności poprzez promocję rzemiosła i zawodów rzemieślniczych.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez uczestnika dzieła, które będzie wspierać działalność wybranego dolnośląskiego rzemieślnika. Pracami w konkursie mogą być np.:
• ulotka/folder/katalog prezentujące rzemieślnika, jego warsztat i produkty/usługi;
• fotograficzne portfolio rzemieślnika;
• opakowanie produktu rzemieślniczego;
• strona internetowa warsztatu rzemieślniczego;
• system identyfikacji wizualnej warsztatu rzemieślniczego;
• film reklamujący rzemieślnika, jego produkty/usługi;
• inne prace służącego wsparciu, rozwojowi i promocji tradycyjnego rzemiosła.

Konkurs skierowany jest głównie do uczniów szkół i studentów uczelni o profilu artystycznym, zawodowym, młodych projektantów, artystów, producentów i innych twórców, którzy w dniu zgłoszenia udziału w konkursie nie ukończyli 26 roku życia.
Jeden uczestnik konkursu (lub grupa) może zgłosić maksymalnie dwie niezależne prace.

Termin zgłaszania prac:
do 14 września 2018

Regulamin i informacje:
http://rzemioslonowerozdanie.pl/konkurs-rzemieslnikstudent-regulamin/


Nagrody

I miejsce – 3 000 zł
II miejsce – 2 000 zł
III miejsce – 1 000 zł