SCRIPT FIESTA 2020

Konkurs organizowany jest przez Warszawską Szkołę Filmową oraz Fundację Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy LATERNA MAGICA.

Przedmiotem Konkursu jest wybór:

  • w Kategorii 1 – najlepszej koncepcji serialu telewizyjnego (I etap) i scenariusza odcinka pilotowego (II etap)
  • w Kategorii 2 – najlepszego scenariusza etiudy filmowej do 30 minut.

Konkurs j​est inicjatywą otwartą, przeznaczoną dla wszystkich zainteresowanych. Nie liczy się dotychczasowe doświadczenie ani fakt, czy ktoś jest profesjonalistą, czy amatorem. Każdy projekt rozpatrywany będzie indywidualnie, a jedyne kryterium ocenystanowić będzie jakość nadesłanych tekstów.

Tematyka scenariuszy etiud filmowych jest dowolna, w szczególności oczekiwane są projekty osadzone w realiach współczesnych.

Regulamin: https://i.schoolfilm.pl/files/2020-01/5e1480c56b36d_Regulamin%20konkursów%20Script%20Fiesta%202020.pdf


Nagrody

Honorarium: 20 000 PLN (w Kategorii 1)

Honorarium: 5 000 PLN (w Kategorii 2)