Script Wars – Mazowiecki Konkurs Scenariuszowy

Mazowiecki Instytut Kultury, operator Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego oraz Mazovia Warsaw Film Commission, od 2017 roku organizuje konkurs na scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego, którego akcja osadzona jest w Warszawie lub na Mazowszu. Adresatami wydarzenia są zarówno profesjonaliści, jak i debiutanci. 

Chcemy, żeby nasz region stał się pełnoprawnym bohaterem w kolejnych produkcjach, a twórcy mieli szansę na konsultacje swoich tekstów na możliwie wczesnym etapie. Wierzymy, że Script Wars i udział w nim ułatwi scenarzystom znalezienie dobrych producentów a w dalszej kolejności – kompletowanie budżetów. W przyszłości chcemy takie projekty wspierać zarówno finansowo jako Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy jak i organizacyjnie jako Mazovia Warsaw Film Commission.

Scenariusz zgłoszony do udziału w Konkursie powinien spełniać następujące wymagania:

1)  scenariusz powinien być napisany w języku polskim;

2)  scenariusz może liczyć nie więcej niż 140 stron;

3)  scenariusz powinien być napisany zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami pisania scenariuszy;

4)  scenariusz powinien być zapisany w formacie PDF czcionką Courier New w rozmiarze 12.

Do udziału w Konkursie może być zgłoszony wyłącznie taki scenariusz, na podstawie którego nie rozpoczęto realizacji filmu oraz który nie został złożony do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach wniosku o dofinansowanie produkcji filmu.

Regulamin: http://www.mwfc.pl/files/projekty/Script%20Wars/Script%20Wars_2019_Regulamin.pdf


Nagrody

Główna Nagroda: 15 000 PLN

Druga Nagroda: 10 000 PLN

Trzecia Nagroda: 5 000 PLN