„Serce kapsuły czasu” – ogólnopolski konkurs literacki i plastyczny

„Uruchom wyobraźnię i pokaż jak może wyglądać świat w kolejnym stuleciu! My zamkniemy Twoją pracę w Kapsule Czasu i przechowamy dla kolejnych pokoleń.”

Fundacja Tworzymy Kraków zaprasza do przesyłania prac literackich i/lub plastycznych przedstawiających zadanie: „Podróż wyobraźnią w przyszłość! Twoja miejscowość, nasz świat za sto lat? Opowiedz o tym!”

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że swoje prace mogą przesyłać wszyscy chętni niezależnie od wieku.

  • Prace literackie – opowiadanie, nowela, esej, reportaż, wywiad (lub inne formy)

i/lub

Prace plastyczne – rysunek, malarstwo, kolaż, komiks, grafika komputerowa, techniki mieszane (lub inne formy w rozmiarze max. A3)

Prace oceniane będą w kategoriach uwzględniających podział wiekowy:

a) prace Uczestników do 7 roku życia,
b) prace Uczestników w wieku 8-11 lat
c) prace Uczestników w wieku 12-16 lat

d) prace Uczestników w wieku 17-25 lat
e) prace Uczestników powyżej 25 roku życia

Regulamin: www.tworzymykrakow.org/sercekapsuly.


Nagrody

Nagrodą w Konkursie literackim/plastycznym jest znalezienie się w gronie Zwycięzców, których prace zostaną zarchiwizowane, a następnie zamknięte w Rzeźbie Architektonicznej „Kapsuła Czasu”

Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają imienne Certyfikaty Serca Kapsuły Czasu, potwierdzające udział w akcji