Słysz… architekturę! – konkurs na reportaż radiowy

Konkurs na reportaż radiowy o architekturze współczesnej Warszawy i jej twórcach. Celem jest stworzenie przestrzeni dla rozwoju nowej formy opowiadania o mieście, architekturze i jej twórcach.

Tak jak ewoluuje nasze rozumienie przestrzeni oraz zmienia się myślenie architektów, tak i rozmowa o architekturze Warszawy powinna znaleźć nowe kanały i sposoby opisywania doświadczeń. Forma dźwiękowych opowieści przeżywa obecnie renesans, dlatego proponujemy otwarcie platformy spotkania architektury i dźwięku w wydaniu radiowego reportażu. Reportaż radiowy należy rozumieć szeroko – jako rejestrację słowno-dźwiękową, podcast, audycję, kompozycję rozpisaną na miasto, itd. Zachęcamy do eksperymentowania z formą.

Uczestnikiem/Uczestniczką Konkursu może być każda osoba pełnoletnia. Organizator dopuszcza możliwość udziału w Konkursie wielu uczestników/uczestniczek, wspólnie tworzących jedną pracę konkursową.

Czas trwania nagrania powinien mieścić się w przedziale od 5 do 15 minut.

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana.

Regulamin: https://beczmiana.pl/wp-content/uploads/2020/07/regulamin-konkurs-reportaz-fundacjabeczmiana-ok.pdf


Nagrody

Pula nagród: 10 000 PLN
Wystawa