Stereotypy o Polsce – podwójny nabór zgłoszeń

PODWÓJNY NABÓR ZGŁOSZEŃ // STEREOTYPY O POLSCE // SZTUKA NA GIEŁDZIE

Stereotypy o Polsce – podwójny Open Call
Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 kwietnia 2016 roku.

Daty realizacji:
1. Sztuka na giełdzie: 12 czerwca 2016 r.
2. Wystawa „Stereotypy o Polsce”: 17 czerwca 2016 r.

Jak Polacy wyglądają w oczach Europejczyków? Ogłaszamy otwarty nabór na projekty artystyczne, które za pomocą działań twórczych odpowiedzą na to pytanie. Interesuje nas też interpretacja zadania, jak – za pomocą jednej akcji artystycznej – jasno można zobrazować stereotypy dotyczące Polski, ale też wzajemne relacje między Polską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej.
Stereotypy rozumiemy, jako przekonania charakteryzujące się „nasyceniem wartościami i emocjami, uproszczeniem i nadmiernym uogólnieniem. Cechą stereotypów są także sztywność i trwałość, wynikające z odrzucania informacji podważających stereotypy i podatności na informacje, które go potwierdzają”*. Stereotypy mogą dotyczyć zarówno pozytywnych aspektów wizerunku Polaka, jak i tych negatywnych. 
Nie stawiamy żadnych ograniczeń tematycznych i formalnych. Chcemy się przejrzeć w oczach Europejczyków, przepracować typowe stereotypy o rodakach mieszkających w kraju i poza jego granicami oraz rozpocząć konstruktywny z nimi dialog. 


OPEN CALL 2016:

Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie “Rewiry” zaprasza wszystkich twórców z Europy, a zwłaszcza krajów sąsiadujących z Polską, do zgłaszania swoich pomysłów do wystawy oraz akcji Sztuka na Giełdzie V, pod wspólnym tytułem: „Stereotypy o Polsce”. 

Open Call dotyczy dwóch działań:
1. Sztuk na Giełdzie – edycja V: To coroczna akcja artystyczna, składająca się z kilkunastu interwencji twórczych, odbywających się w trakcie największej we wschodniej Polsce, giełdy rolno – spożywczej na Elizówce. Przestrzeń z pozoru nie kojarzona ze sztuką, staje się na jeden dzień polem działań artystów. Powstają ekspozycje, stoiska, instalacje i happeningi wpisujące się w krajobraz giełdy i starające się z nim korespondować. Przedsięwzięcie jest nastawione na konfrontację sztuki przy obecności artysty, z często nie spodziewającym się odbiorcą – klientem giełdy. Wierzymy, że takie zderzenie jest interesujące i inspirujące dla obu stron. Tematyka realizowanych prac często porusza aktualne problemy społeczne i je interpretuje. Celem sztuki na giełdzie jest prezentowanie nierzadko trudnych projektów, ale wartych uwagi ze względu na swój krytyczny i twórczy charakter. Oczekujemy projektów instalacji, realizacji typu site-specific oraz pokrewnych, ukazujących lub komentujących szeroko rozumiany temat: stereotypów, dotyczących Polski. Liczymy na maksymalną interaktywność proponowanych realizacji wchodzących w dialog z odbiorcą i zachęcających do współuczestnictwa. Z pewnością jest to wyzwanie, biorąc pod uwagę charakter miejsca oraz osób, które giełdę odwiedzają. Wyzwanie, które postanowiliśmy podjąć: jak za pomocą artystycznych zabiegów mówić o sprawach ważnych i trudnych zarazem w sposób interesujący, intrygujący i przystępny dla przeciętnego, hipotetycznie niezorientowanego na sztukę odbiorcy. Do aplikowania w tym konkursie zapraszamy przede wszystkim artystów z krajów sąsiadujących z Polską, ale także twórców mieszkających w innych krajach (również w Polsce).

2. Jednocześnie ogłaszamy Open Call na wystawę o tym samym tytule: „Stereotypy o Polsce”. Oczekujemy rysunków, prac malarskich, fotografii, obiektów, filmów wideo i innych prac, które najlepiej zobrazują zaproponowany temat. Do aplikowania w tym konkursie zapraszamy wszystkich zainteresowanych artystów. Wystawa odbędzie się w Lublinie.

Ad. 1 Akcja odbędzie się 12 czerwca 2016 roku na największej lubelskiej giełdzie rolno-spożywczej w Elizówce.
Ad. 2 Wystawa „Stereotypy o Polsce” odbędzie się 17 czerwca 2016 roku, w Lublinie.


Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry” zaprasza do zgłaszania swoich pomysłów odwołujących się do powyższej tematyki. Nie obowiązują żadne ograniczenia gatunkowe, co oznacza, że mogą się zgłaszać artyści, poruszający się w dowolnych obszarach działalności artystycznej.

O PRACOWNI:
Podstawowym założeniem Pracowni Sztuki Zaangażowanej “Rewiry” jest przekonanie, że kultura i sztuka mogą stać się mechanizmem zmiany społecznej i realnie wpływać na życie mieszkańców miasta. Artyści są proszeni o wykonanie pracy poruszającej problemy występujące w miejscu ich pobytu. Tworzą, na ile jest to możliwe, wspólnie z mieszkańcami danego obszaru. Istotą podejścia jest aktywizacja dotąd marginalizowanej grupy społecznej, potraktowanie jej jako równorzędnego partnera. Jest to zupełnie inna perspektywa od tej, jaka dotychczas przyświecała tego typu działaniom. Zazwyczaj jedynym rezultatem pracy artysty było tworzenie dzieła komentującego dany problem, funkcjonującego w oderwaniu od kontekstu społecznego, często schowanego za ścianami galerii bez możliwości szerszego oddziaływania.

Więcej informacji: http://www.rewiry.lublin.pl/#pg=8678750579747509941&ver=2013

Organizator: Pracownia Sztuki Zaangażowanej „Rewiry”


Nagrody

honorarium realizacyjne