„Świat Maklaka i Jego Przyjaciół” – konkurs filmowy

Konkurs Filmowy dla aktywnych amatorów, twórców niezależnych, studentów i absolwentów szkół artystycznych.

Jego celem jest wyróżnienie artystów, którzy potrafią wnikliwie i krytycznie obserwować świat, przedstawiając go przy tym sposób pogodny i życzliwy, sięgając po charakterystyczne dla Patrona festiwalu środki – dystans, humor, ironię czy sarkazm. Konkurs ma charakter otwarty i demokratyczny. Nie stawiamy żadnych barier wiekowych i gatunkowych. Inspiracją niech będzie artystyczna aktywność Patrona oraz jego przyjaciół.

Tematyka, gatunek i forma zgłaszanych do konkursu filmów jest dowolna, a czas projekcji nieograniczony. Podstawą zakwalifikowania filmu do konkursu jest jego tematyka, zgodna z ideą Festiwalu.

Nadesłane filmy muszą być wyprodukowane po 1 stycznia 2019.

Organizatorem jest Konstanciński Dom Kultury

Regulamin: https://hugonowka.pl/wp-content/uploads/2021/04/REGULAMIN-KONKURSU-FILMOWEGO-SWIAT-MAKLAKA-2021.pdf


Nagrody

Nagrody finansowe