swissstandards.pl. Od teorii do praktyki

Konkurs „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki” jest konkursem na prace dyplomowe, skierowanym do studentów polskich uczelni wyższych, szczególnie do tych, którzy przygotowują się do wyboru tematu i pisania prac dyplomowych.

Ideą „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki” jest stworzenie pomostu łączącego świat nauki i biznesu oraz popularyzacja szwajcarskich standardów takich jak: jakość, rzetelność, solidność, a także szwajcarska innowacyjność. Nagrodami dla autorów najlepszych prac są płatne staże lub cenne nagrody rzeczowe.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe pisane w ramach prac:
– licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
– podejmujących różnorodne zagadnienia biznesowe, właściwe zakresom merytorycznym reprezentowanym przez Partnerów Konkursu.
Mile widziane są prace uwzględniające wzorce i zasady panujące na rynku szwajcarskim lub w firmach szwajcarskich działających w Polsce.

Aby zgłosić pracę do konkursu należy wysłać formularz zgłoszeniowy, zawierający:
– temat pracy wybrany z puli tematów lub własną propozycję tematu pracy
– jednostronicowy zarys koncepcyjny pracy
W drugim etapie nagrodzone zostają najlepsze, obronione prace dyplomowe napisane w ramach konkursu.

Inicjatorem i Organizatorem konkursu jest Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza.

Termin zgłaszania prac:
do 30 listopada 2018

Regulamin i informacje:
https://odteoriidopraktyki.pl


Nagrody

płatne staże / nagrody finansowe / nagrody rzeczowe