„Szkice architektoniczne” – konkurs dla uczniów i studentów

Organizatorem konkursu „Szkice architektoniczne”, pod hasłem „Człowiek-Architektura-Środowisko”, są Międzynarodowe Targi Poznańskie. 

Celem Konkursu jest pokazanie umiejętności warsztatowych studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych oraz uczniów szkół średnich, posługujących się techniką tradycyjną. Szkice Architektoniczne mają dotyczyć tematu „Człowiek-Architektura-Środowisko”.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 16 rok życia, będące studentami uczelni kształcących na kierunkach architektonicznych, uczniami szkół średnich, na terenie RP.

Regulamin: https://www.budma.pl/pl/konkursy/regulamin-konkursu-szkice-architektoniczne/

 


Nagrody

I miejsce: 3 000 PLN + wycieczka o wartości 2 000 PLN (voucher)

II miejsce: 2 000 PLN + wycieczka o wartości 1 000 PLN (voucher)

III miejsce: 1 000 PLN

Wyróżnienia (dyplomy)

Nagroda Publiczności