„SZTUKA JAKO SPOTKANIE” – KONKURS NA PROJEKT WYDARZENIA ARTYSTYCZNEGO PRZEZNACZONEGO DLA DZIECI

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursie na projekt wydarzenia artystycznego przeznaczonego dla dzieci. Konkurs odbywa się w ramach 22. Biennale Sztuki dla Dziecka „Sztuka jako spotkanie”.

Konkurs dotyczy przygotowania koncepcji oraz planu realizacji projektu wydarzenia artystycznego dla dzieci z dowolnej dziedziny sztuki, powiązanego z tematyką 22. Biennale Sztuki dla Dziecka. Organizatorom szczególnie zależy na projektach o charakterze interdyscyplinarnym, obejmujących działania interaktywne, włączające odbiorców w działania twórcze.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, instytucje kultury, szkoły i uczelnie wyższe oraz organizacje pozarządowe.

Termin zgłaszania projektów:
do 30 czerwca 2018

Regulamin i informacje:
http://www.csdpoznan.pl/aktualnosci/oglaszamy-konkurs-na-projekty-22-biennale


Nagrody

Udział finansowy Centrum Sztuki Dziecka w realizacji projektu oraz prezentacja zrealizowanego wydarzenia artystycznego podczas Festiwalu Biennale Sztuki dla Dziecka.

Maksymalny wkład finansowy Centrum Sztuki Dziecka na realizację nagrodzonego projektu będzie wynosić 40 000 zł.