Konkurs „Sztuka Równości”

Fundacja Fundusz Współpracy ogłasza konkurs „Sztuka Równości”. Zadaniem jest przygotowanie pracy dotyczącej tematu równych szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Możliwe są różne formy artystycznej wypowiedzi: plakat, grafika, infografika, animacja, komiks, wideo i inne.

Celem konkursu jest promocja równych szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy poprzez różne formy artystycznej wizualizacji. Do konkursu można zgłaszać: plakaty, grafiki, infografikę, animacje, komiks, wideo. Dozwolone są także inne formy prac, umożliwiające przedstawienie tematu w sposób wizualny.

Konkurs ma charakter otwarty. Osoby niepełnoletni chcące wziąć udział powinny przesłać pisemne oświadczenie swojego przedstawiciela ustawowego lub prawnego opiekuna.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Równość w biznesie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs jest organizowany we współpracy z partnerami: Konfederacją Lewiatan, Instytutem Spraw Publicznych i Fabryką Dobrych Praktyk.

Termin nadsyłania prac:
do 15 września 2018

Regulamin i informacje:
https://rownoscwbiznesie.info/konkurs/


Nagrody

I miejsce – 3 000 zł w formie bonu towarowego
II miejsce – 2 000 zł w formie bonu towarowego
III miejsce – 1 000 zł w formie bonu towarowego
wyróżnienia