„Technologia. Ekologia. Człowiek. Koegzystencja” – konkurs wzorniczy i plastyczny

Firma 7R, we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, zaprasza do udziału w konkursie „Technologia. Ekologia. Człowiek. Koegzystencja”, który jest częścią wydarzenia 7R Warehouse of Art „Young Art for the Planet”.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów i absolwentów warszawskiej ASP, którzy nie ukończyli jeszcze 35. roku życia.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie projektu sztuki użytkowej o tematyce ekologicznej w jednej z trzech kategorii: ergonomiczne siedzisko, mural na zbiornik przeciwpożarowy i ekologiczny gadżet 7R.

Strona konkursowa: https://7rwarehouseofart.pl


Nagrody

Nagrody pieniężne w każdej kategorii:
I nagroda: 15 000 PLN
II nagroda: 10 000 PLN
III nagroda: 5 000 PLN