Tkanina ludowa – konkurs ogólnopolski

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku organizuje, w ramach projektu „Tkactwo inspiruje – konkursy, warsztaty, design”, ogólnopolski konkurs „Tkanina ludowa”.

W konkursie mogą wziąć udział tkaczki z terenu całej Polski

Każdy uczestnik konkursu może przedłożyć do oceny do 3 tkanin wykonanych w latach 2018 -2019. Warunkiem udziału w konkursie jest wytkanie roku wykonania pracy, jeśli na to pozwala technika, jeśli nie, przesłanie 2 zdjęć z datownikiem dokumentujących proces tkacki pracy.

Cele konkursu:

  • dokumentacja i archiwizacja aktualnego stanu tkactwa ludowego
  • podtrzymywanie regionalnej tradycji tkania dywanów
  • umożliwienie twórcom konfrontacji w zakresie warsztatu i wzornictwa
  • tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej

Regulamin: http://dwuosnowowa.pl/wp-content/uploads/2019/04/Regulamin-konkursu-tkanina-ludowa.pdfNagrody

Pula nagród: 8 000 PLN