„Tłumacze świata” – konkurs na recenzję

Centrum Badań Przekładoznawczych oraz Pracownia Pytań Krytycznych Wydziału Polonistyki UJ zapraszają studentów i doktorantów do udziału w czwartej już edycji konkursu „Tłumacze świata” na recenzję przekładu książki nominowanej do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki, która jest organizowana przez Miasto st. Warszawę i „Gazetę Wyborczą”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie „Tłumacze świata” jest przedstawienie oryginalnej, samodzielnie napisanej recenzji dowolnej pozycji z listy książek nominowanych do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki za rok 2018, która powstała w języku innymi niż polski i została przetłumaczona na język polski.

Regulamin: https://polonistyka.uj.edu.pl/wydzial/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Kn0hSZaTri8X/41623/142164483?fbclid=IwAR1xIFaTGZ-z0EVRCkeemfZC0aKv5Z9FaMFtL3EI1Zfh2WceFXSiViUdads


Nagrody

W Konkursie przewidziane jest przyznanie nagrody głównej oraz wyróżnień w każdej kategorii językowej. Kategorie językowe to język angielski i język szwedzki. .