Transgrafia 1.5 Kraków 2020

Konkurs transgrafia 1.5 ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla artystów z Polski, a jego celem jest wyłonienie uczestników wystawy transgrafia 1.5.

W oczekiwaniu na kolejną odsłonę transgrafii 2.0, która odbędzie się w 2021 roku podczas Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, postanowiliśmy włączyć się w graficzny rytm miasta. Nośnikiem naszych działań będą elektroniczne citylighty (Digital Citylights), które znajdują się na przystankach tramwajowych zlokalizowanych w najbardziej newralgicznych punktach Krakowa. 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

Regulamin: http://www.triennial.cracow.pl/files/objects/4806/24/transgrafia1.5_regulamin.pdf