#transport #słowo #obraz

W imieniu Centrum Unijnych Projektów Transportowych zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie na stworzenie ilustracji – za pomocą utworu słownego lub obrazu – do zrealizowanych lub obecnie realizowanych projektów transportowych dofinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko, znajdujących się w najbliższym otoczeniu młodych ludzi  na terenie całego kraju. 

Pragniemy za pomocą konkursu „#transport #słowo #obraz” rozbudzić w młodzieży kreatywność  oraz zwiększyć świadomość możliwości wykorzystania środków z Funduszy Europejskich. Konkurs kierujemy celowo do ludzi młodych – odbiorców rezultatów projektów współfinansowanych z PO IiŚ oraz ich przyszłych projektodawców.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

·         Wiersz (ocenie podlegać będą utwory liryczne takie jak, m.in.: wiersze białe, limeryki czy haiku);

·     Fotografia (ocenie podlegać będą zdjęcia wykonane dowolną techniką, prace powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii /kolaże i fotomontaże/ czy zdjęcia z wyraźną korektą polepszającą ich jakość lub obróbką graficzną).

 

Jury oceniając prace zgłoszone na konkurs szczególny nacisk położy na walory artystyczne. Pozostawiamy decyzji uczestników wybór techniki fotograficznej czy rodzaju literackiego, tak by nie ograniczać twórczo. 


Nagrody

W każdej z kategorii dla laureatów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody:

·         1 miejsce – kamera HD o wartości ok. 3500 zł brutto,

·         2 miejsce  – tablety wraz z futerałami o wartości ok. 2000 zł brutto,

·         3 miejsce –  aparaty fotograficzne wraz z futerałami o wartości ok. 1700 zł brutto.

 

Dodatkowo w każdej z kategorii przyznane zostaną po dwa wyróżnienia. Ich zdobywcy otrzymają czytniki e-książek o wartości ok. 650 zł brutto.