TRZY/MAM/KSIĄŻKI

Celem konkursu TRZY/MAM/KSIĄŻKI jest wyłonienie czytelniczego „trójpaku” – zestawu trzech książeczek, które rosnąć będą wraz z dzieckiem, od noworodka po przedszkolaka. Zależy nam, by czytelnicza „wyprawka” była stałym elementem niemowlęcego ekwipunku, równie ważnym jak pielęgnacyjne akcesoria, którymi krewni i znajomi zwykli obdarowywać młodych rodziców. Liczymy na to, że pomysłowość i uroda wyłonionych w konkursie książek stanie się „wzorcem z Sevres” dobrego smaku edytorskiego, punktem odniesienia dla twórców kultury dedykowanej najmłodszym.

Projekt powinien składać się z trzech elementów – książek odpowiednich dla dzieci w kolejnych etapach życia. Każda książka powinna odpowiadać potrzebom, umiejętnościom i zainteresowaniom:

a) pierwsza:     dziecka w wieku 0 -12 miesięcy

b) druga:         dziecka w wieku 1 rok – 2 lata,

c) trzecia:        dziecka w wieku 2 – 3 lata.

„Trójpak” powinien uwzględniać odpowiednią rolę rodzica, osoby dorosłej, będącej przewodnikiem dziecka nieczytającego w świecie treści i plastyki książki.

Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin można znaleźć na: http://instytutksiazki.pl/


Nagrody

25 000 zł