„Uchodźcy i my. Twoja opowieść” – konkurs literacki

Instytut Literatury zaprasza do udziału w konkursie Uchodźcy i my. Twoja opowieść. Tematem zgłaszanej do Konkursu pracy powinny być doświadczenia związane z wydarzeniami, które po 24 lutego 2022 roku stały się udziałem autora – osoby aktywnie włączającej się w wielką akcję pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Czekamy na teksty przedstawiające prawdziwą opowieść i doświadczenia Polaków związane z goszczeniem uchodźców wojennych z Ukrainy.

Tekst nie powinien przekraczać 20 tys. znaków ze spacjami.

Organizatorem konkursu „Uchodźcy i my. Twoja opowieść” jest Instytut Literatury.

Regulamin: https://www.uchodzcyimy.pl/files/regulamin_konkursu.pdf


Nagrody

I miejsce: 4 000 PLN
II miejsce: 3 000 PLN
III miejsce: 2 000 PLN
10 wyróżnień po 1 000 PLN
Każdy inny tekst zakwalifikowany do publikacji: 500 PLN