„Uroczyste Opus” – konkurs kompozytorski

Uniwersytet Łódzki ogłosił konkurs na utwór, który będzie towarzyszył wszystkim otwarciom i zamknięciom uroczystych Senatów uczelni. Konkurs to element obchodów 75-lecia uczelni.

Przedmiotem Konkursu jest muzyka towarzysząca wejściu/wyjściu orszaku Rektorów i Senatu UŁ podczas uroczystości organizowanych przez Uniwersytet Łódzki. Jury będzie oceniać nagranie utworu, a nie partyturę.

Do udziału w Konkursie dopuszczone będą kompozycje dotąd nieopublikowane, niewykonane publicznie oraz nienagrodzone w innych konkursach; nagrania winny cechować się bardzo dobrą jakością dźwięku oraz wysokimi walorami estetycznymi. W nagraniu można wykorzystać środki elektroniczne, dowolne instrumentarium.

Czas trwania utworu wynosi: minimum 4.5 minuty, maksimum 5 minut.

Regulamin: https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/75-lecie-ul-konkurs-muzyka-na-uroczyste-senaty


Nagrody

5 000 PLN