„Utopia XXI wieku” – konkurs literacki

Fundacja Społeczeństwo organizuje konkurs, którego celem jest wyłonienie i nawiązanie ewentualnej współpracy z gronem utalentowanych pisarzy zainteresowanych zagadnieniami ekologii, ekowiosek, zrównoważonego rozwoju, edukacji alternatywnej, ekonomii społecznej, demokracji bezpośredniej, inteligencji kolektywnej oraz zebranie najbardziej inspirujących i prezentujących najwyższy poziom literacki opowiadań w celu wydania ich w formie antologii opowiadań.

Tematem Konkursu jest opowiadanie, którego akcja osadzona jest w niedalekiej przyszłości i które poświęcone jest losom ludzi i/lub społeczności czujących potrzebę wprowadzenia pozytywnych zmian społecznych.

Napisz opowiadanie, którego akcja osadzona jest w niedalekiej przyszłości, dotyczy pozytywnej przemiany społecznej oraz drogi, którą trzeba przejść, by ją osiągnąć. Opowiedz nam o ludziach, którzy wspólnie żyją, uczą się i pracują, by zmienić świat wokół siebie. Zwróć uwagę na wartości, którymi kierują się bohaterowie; na praktyki, które stosują; na indywidualne i społeczne procesy, które zachodzą w świecie przedstawionym.

Praca konkursowa musi być przygotowana w języku polskim i nie może być wcześniej publikowana w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek medium, na jakimkolwiek terytorium.

Regulamin: https://projektutopia.pl/regulamin.pdf


Nagrody

I miejsce: 10 000 PLN

Pozostała pula nagród 10 000 PLN zostanie rozdzielona pomiędzy pozostałych Laureatów

Publikacja