VECTOR ART AWARD – malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia

VECTOR ART AWARD to konkurs promujący najlepsze prace artystyczne, które mają odpowiedzieć na rokrocznie wybierane Słowo Roku Vector+. Ze wszystkich nadesłanych projektów Jury wybierze 10 najlepszych prac, które zostaną zaprezentowane na wystawie.

Początek roku 2022 przyniósł ze sobą obawy i strach, ale także wyzwolił w nas pokłady dobroci i miłości do drugiego człowieka. Zdaliśmy sobie sprawę, że jako ludzie jesteśmy w stanie się zjednoczyć, nieść potrzebną pomoc i okazać wsparcie naszym Sąsiadom. Kontynuujemy zatem cykliczne wydarzenie artystyczne, którego motywem przewodnim jest słowo.

Słowo Roku 2022 to JEDNOŚĆ i właśnie to będzie tegorocznym tematem rozważań artystów. Praca konkursowa w formie: malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii musi nawiązywać do słowa JEDNOŚĆ.

Organizatorem Konkursu jest CITY LEVEL Sp. z o.o.

Regulamin konkursu dostępny na: https://www.vectorplus.com.pl/vaa/


Nagrody

3 500 PLN
Wystawa