VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny “Społeczeństwo w obiektywie”

Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego organizują VI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. „SPOŁECZEŃSTWO W OBIEKTYWIE”. 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich.

Zdjęcie/a konkursowe można składać indywidualnie lub zespołowo.

Regulamin: http://www.whus.pl/files/whus/IS/regulamin_konkursu_foto_2019.pdf


Nagrody

Nagrody rzeczowe

Wystawa pokonkursowa