„Video, ergo sum – Widzę, więc jestem”

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w konkursie „Video, ergo sum- Widzę, więc jestem”. Konkurs obejmuje trzy obszary twórczości związanej z filmem: realizację filmu, tworzenie plakatu filmowego oraz pisanie recenzji filmowej.

Konkurs jest skierowany do osób amatorsko zajmujących się filmem, niebędących uczniami czy absolwentami szkół filmowych, niezajmujących się zawodowo projektowaniem graficznym czy pisaniem recenzji filmowych.

FILM
Celem konkursu jest zainspirowanie do tworzenia „filmowych portretów własnych” oraz pokazanie różnorodności postrzegania rzeczywistości. Konkurs ma być zachętą do tworzenia filmowych ekspresji za pomocą prostych i powszechnie dostępnych środków/narzędzi takich jak: telefon komórkowy, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, tablet, kamera. Film do 15 minut.

RECENZJA
Zadaniem jest napisanie krótkiej (do 4 000 znaków ze spacjami) recenzji filmowej do wybranego dzieła z zestawu filmów ogłoszonych przez organizatora.

PLAKAT FILMOWY
Zadaniem jest opracowanie plakatu filmowego, przygotowanego do wybranego filmu z zestawu tytułów ogłoszonych przez organizatora.

Termin nadsyłania prac:
do 15 października 2018

Regulamin i informacje:
http://rok.czestochowa.pl/events.php?GroupId=1&ItemId=563


Nagrody

9 nagród – po trzy w każdej kategorii:
I nagroda – 700 zł
II nagroda – 500 zł
III nagroda – 300 zł